Bli støttepartner

Forside / Bli støttepartnerBli månedsgiver til Rusomsorg Vest. Sett opp et fast trekk til Rusomsorg Vest!

Hjelp oss å hjelpe

Rusomsorg Vest er en privat stiftelse som i stor grad overlever på enkeltmennesker sin iver etter å redde mennesker fra et liv i rus og fornedrelse.
• Vi har et beskjedent økonomisk grunnlag fra det offentlige.
Vi har ikke avtaler med den offentlige spesialisthelsetjenesten, det gjør at vi ikke før direkte henvisninger fra fastlege til oss med statlig dekning i rygg. Den enkelte rusavhengige må søke individuelt til sitt Nav kontor om dekning av oppholdet hos oss. For Nav kontoret betyr det at hvis de sender til oss istedenfor til statlig behandling, vil utgiftene gå av det enkelte kontors økonomiske ressurser,- i motsetning til hvis de sender til statlig behandling vil det hele dekkes av statlig forvaltning. Dette gjør at Nav kontorene ofte velger statlig behandling som dessverre ofte betyr lang ventetid og kortere tid i behandling
• Vi ønsker å gi et øyeblikkelig hjelp og tilbud til ALLE med rusavhengighet uansett økonomisk begrensninger, antall tidligere innleggelse eller statsborgerskap.
• Derfor er vi takknemlig for bidrag i form av frivillig innsats og kompetanse, gi materiell eller utstyr, kjøpe våre produkter eller tjenester eller bidra med en økonomisk gave.

Partner

Vi har partneravtaler med fast sum i måneden. Hvis du tror du kan bidra, ta gjerne kontakt.

Gi en gave

Gi en gave via bank
Kontonummer Sparebanken Vest: 3632 56 38677

Vipps: 104986