Avdeling Nappane

Forside / Avdeling Nappane


DENNE AVDELINGEN ER DESVERRE IKKE LENGER I DRIFT!

Rusomsorg Vest holder til i Pinsemenigheten Zoar Nappane sine lokaler. Zoar Nappane er en menighet som ble startet i 1917. Dette bygget ble kalt hvilehjemmet Zoar,fordi det ble brukt av misjonærer og evangelister som trengte hvile

IMG_1016  IMG_1015

Lokalene ble også brukt til bibelskole og barneleir for pinsemenighetene i Hordaland.

Litt før 1910 ble det observert brann over låven til Ivar Titland, og flere mennesker kom til unnsetning, men ble ikke møtt av brann men av mennesker som ba til Gud. I 1997 startet Evangeliesenteret senter på Nappane i to boliger. Det ble drevet frem til år 2001. Etter en kort pause overtok ekteparet Ingunn og Steinar Valdersnes ansvaret for driften på Nappane  Evangeliesenter. Av forskjellige årsaker ble det lagt ned 30. oktober 2003. Etter initiativ fra en gruppe ble Nappane Mottak og Omsorgssenter dannet i 2009, med offisiell oppstart 11. april 2010. Det ble fra første stund klart at senteret skulle drives som et tverrkirkelig samarbeid mellom de menighetene som var interessert i arbeidet.

Nappane Mottak og Omsorgssenter skiftet etter hvert navn til Rusomsorg Vest.

Nappane Mottak og Omsorgssenter tilbyr følgende til brukerne som er inne til rehabilitering:

Arbeidstrening:

Arbeidstrening er en viktig del av rehabiliteringen. Her får brukerne arbeidstreningen tilpasset sine egne ressurser og evner og som bidrar til brukerne mestringsfølelse.

ART grupper:

Nappane har ART-trener som jobber på senteret to dager i uken.Hun gir brukeren tilbud om sinnemestringskurs, moralsk resonering og trening i sosial kompetanse.

Undervisning/frivillige samlinger

Undervisningen har som mål å bevisstgjøre brukerne i å endre egne negative mønstre og etablere gode vaner. I dette ligger det også en sterk oppfordring i å ta avstand fra rus, og fylle livet sitt med nye oppbyggende aktiviteter som fremmer helse og livskvalitet.

De fleste brukerne som kommer til oss, vet at vi har en kristen forankring og mange ønsker dette tilbudet av den grunn. De som ikke ønsker å ta del i samlingene, står fritt til ikke å delta da det er frivillig.

Vi anser det å kunne snakke om eksistensielle spørsmål og åndelige ting, som en tilleggsverdi, og som også ble skrevet om i et rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet i 2009.

Vårt fokus er å ha et godt samarbeid med det offentlige og kommunen med tanke på brukeren egne preferanser.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut et rundskriv i 2009 som omhandlet rett til egen tros- og livssynsutøvelse. Her skriver de at «For mange vil det for eksempel kunne være av sentral betydning å få mulighet og tilgang til samtaler om eksistensielle spørsmål». Viser også til at de fire faktorer som mennesker må investere i for ikke å tape ressurser og mening over tid, og det er: indre følelser, sosiale relasjoner, hovedaktiviteter og eksistensielle spørsmål (Antonovsky, 1987).